Hotline

Hotline
012.25.131313
 
ĐT Cố Định
( 8:00 - 22:00 )
04.7303.1313

Trung tâm ngoại ngữ

Trung tâm tiếng Nhật S3 Education

Giáo viên Nhật giảng dạy chính, tặng máy tính bảng khi đăng ký học, chuyên đào tạo cho du học sinh ôn luyện thi Top-J, Nat-Test với tỷ lệ đỗ lên đến 90% .Luyện kỹ năng giao tiếp thực tế giúp du học sinh dễ dàng tìm kiếm việc làm tại Nhật Bản. LH: 04.7303.1313

Login Form

Báo chí nói về chúng tôi

Thông tin liên lạc - Bản đồ

Hotline: 012.25.131313

Địa chỉ:  72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội


Khuyến mại đặc biệt:

  • Miễn phí dịch thuật hồ sơ bao gồm 8 loại giấy tờ, giúp quý khách tiết kiệm từ 1 đến 2 triệu VNĐ tiền phí dịch thuật.

Hotline chuyên hỗ trợ liên quan đến hồ sơ du học và cách tăng tỷ lệ xin Visa:

012.25.131313

 

Display # 
Title Hits
EVERGREEN LANGUAGE SCHOOL 1292
TOKYO IKUEI JAPANESE SCHOOL 1318
NEWGLOBAL LANGUAGE SCHOOL 1254
GREGG INTERNATIONAL COLLEGE JAPANESE LANGUAGE SEMINAR 1169
SHURIN JAPANESE SCHOOL 1262
SHINPO INTERNATIONAL INSTITUTE 1177
MANABI JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE TOKYO 1322
JAPANESE LANGUAGE SCHOOL OF THE TOKYO FOREIGN LANGUAGE ACADEMY(TGN) 1184
SYSTEM TOYO GAIGO 1246
JAPANESE LANGUAGE SCHOOL AFFILIATED WITH CHUO COLLEGE OF TECHNOLOGY 1167
SYUTOKU JAPANESE EDUCATION ACADEMY 1221
ATI TOKYO JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 1341
JET ACADEMY 1181
ASIA FELLOWSHIP SOCIETY FOREIGN LANGUAGE SCHOOL 1219
JAPAN COLLEGE OF FOREIGN LANGUAGES JAPANESE LANGUAGE DIVISION 1169
TÔEI INSTITUTE OF JAPANESE LANGUAGE 1147
AN LANGUAGE SCHOOL 1271
SUNSHINE COLLEGE 1219
MEROS JAPANESE ACADEMY 1178
MEROS LANGUAGE SCHOOL 1218
INTERNATIONAL ACADEMY JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE 1117
TOKYO INSTITUTE OF LANGUAGE, JAPANESE LANGUAGE CENTER 1208
INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS 1330
INTERNATIONAL CONVERSATION ACADEMY 1225
CHIYODA INTERNATIONAL LANGUAGE ACADEMY KOMAGOME 1465
JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE, ASIAN STUDENTS CULTURAL ASSOCIATION 1171
KYORITSU FOUNDATION JAPANESE LANGUAGE ACADEMY 1177
WAEN EDUCATION INSTITUTE 1615
THE INSTITUTE OF JAPANESE-CHINESE STUDIES 1129
TOKYO HIRATA JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 1612
NEW JAPAN ACADEMY 1502
KICHIJOJI LANGUAGE SCHOOL 1232
FUJI INTERNATIONAL LANGUAGE INSTITUTE ITABASHI 1200
URAWA INTERNATIONAL SCHOOL TOKYO CAMPUS 1191
SCHOOL JURIDICAL PERSON DAIJOU, SHUKUTOKU GAKUEN SHUKUTOKU JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 1090
AN LANGUAGE SCHOOL NARIMASU 1331
KOKUSHO JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 1148
TOKYO INTERNATIONAL EXCHANGE SCHOOL 1264
GAKUHOU JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE 1201
TOKYO WEST INTERNATIONAL EDUCATION ACADEMY 1299
TOKYO NAKANO LANGUAGE SCHOOL 1415
INTERNATIONAL CULTURE SCHOOL OF FOREIGN LANGUAGE 1191
TOKYO JAPANESE LANGUAGE & CULTURE COLLEGE 1150
EAST WEST JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE 1203
TCC JAPANESE INSTITUTE 1118
WESTCOAST LANGUAGE SCHOOL 1126
TOKYO COLLEGE OF EDUCATION ・ TAMAGAWA SCHOOL 1091
JAPANESE LANGUAGE SCHOOL AFFILIATED WITH TOKYO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 1097
TOKYO INTERNATIONAL BUSINESS COLLEGE JAPANESE LANGUAGE DEPARTMENT 1203
WASEDA BUNKAKAN JAPANESE COURSE 1299
LIC KOKUSAI GAKUIN 1188
TOKYO INTERNATIONAL ASAHI INSTITUTE 1174
INTERCULTURAL INSTITUTE OF JAPAN 1179
TOKYO INTERNATIONAL CULTURE EDUCATION INSTITUTE 1159
THE CULTURAL DEPARTMENT OF TAMAGAWA INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL 1099
TAMAGAWA INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL 1223
TOKYO INTERNATIONAL LANGUAGE ACADEMY 1179
TOKYO RIVERSIDE SCHOOL 1202
TOKYO JOHOKU JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 1397
OHARA JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 1142
KOKUSAI GAIGO GAKUIN 1274
KUDAN INSTITUTE OF JAPANESE LANGUAGE AND CULTURE 1205
TEC INSTITUTE OF JAPANESE LANGUAGE 1495
TOKYO HINOKI FOREIGN LANGUAGE SCHOOL 1160
WAYO JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 1167
GENDAI LANGUAGE SCHOOL 1138
TOKYO NOAH LANGUAGE SCHOOL 1591
TOKYO SANRITSU ACADEMY 1202
SHINWA FOREIGN LANGUAGES ACADEMY 1594
ACADEMY OF LANGUAGE ARTS 1196
MITSUMINE CAREER ACADEMY JAPANESE LANGUAGE COURSE 1155
TOKYO JAPANESE LANGUAGE EDUCATION CENTER JAPAN STUDENT SERVICES ORGANIZATION 1117
TOKYO WORLD LANGUAGE ACADEMY 1339
FUJI INTERNATIONAL LANGUAGE INSTITUTE 1211
YOHAN WASEDA FOREIGN LANGUAGE SCHOOL 1405
MIDREAM SCHOOL OF JAPANESE LANGUAGE 1255
SAMU LANGUAGE SCHOOL 1249
TOKYO INTERNATIONAL ACADEMY SHINJUKU CAMPUS 1134
ELITE JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 1218
SHINJUKU INTERNATIONAL EXCHANGE SCHOOL 1229
SHINJUKU HEIWA JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 1322
SENDAGAYA JAPANESE INSTITUTE 1141
UNITAS JAPANESE LANGAGE SCHOOL TOKYO 1128
YU LANGUAGE ACADEMY 1206
KAI JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 1113
FUJI INTERNATIONAL LANGUAGE INSTITUTE WASEDA 1158
YOSHIDA INSTITUTE OF JAPANESE LANGUAGE 1177
JAPAN TOKYO INTERNATIONAL SCHOOL 1185
TOKYO FOREIGN LANGUAGE COLLEGE 1208
LABO INTERNATIONAL EXCHANGE FOUNDATION, LABO JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE 1098
HIGASHI SHINJUKU JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 1193
SHINJUKU GYOEN GAKUIN 1156
TOKYO INTERNATIONAL JAPANESE SCHOOL 1273
KCP INTERNATIONAL JAPANESE LANGUAGE SCHOOL JAPANESE LANGUAGE AND CULTURE FOR THE GLOBAL COMMUNITY 1042
KCP JAPANESE LANGUAGE SCHOOL – JAPANESE LANGUAGE FOR CROSS-CULTURAL ENRICHIMENT 1105
JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE, NICHIBEI KAIWA GAKUIN, INTERNATIONAL EDUCATION CENTER 1150
HUMAN ACADEMY JAPANESE LANGUAGE SCHOOL TOKYO CAMPUS 1293
TOKYO COSMO GAKUEN 1151
JCLI JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 1570
HOTSUMA INTERNATIONAL SCHOOL TOKYO SCHOOL 1822
WASEDA EDU JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 1220
JAPANESE LANGUAGE SCHOOL AFFILIATED WITH TOKYO INTERNATIONAL UNIVERSITY 1166
TOSHIN LANGUAGE SCHOOL 1382
MANABI JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE, SHINJUKU 1176
SHINJUKU JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE 1109
ISI LANGUAGE SCHOOL 1244
WASEDA FOREIGN LANGUAGE COLLEGE 1186
WASEDA KEIFUKU LANGUAGE ACADEMY 1130
SENDAGAYA JAPANESE SCHOOL 1124
INTERNATIONAL STUDY INSTITUTE TOKYO 1134
AOYAMA SCHOOL OF JAPANESE 1192
THE NAGANUMA SCHOOL TOKYO SCHOOL OF JAPANESE LANGUAGE 1223
BUNKA INSTITUTE OF LANGUAGE 1278
TOKYO KOGAKUIN JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 1175
TOKYO CENTRAL JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 1472
YAMANO JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 1237
ARC ACADEMY JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 1469
OLJ Language Academy 1348
SHIBUYA LANGUAGE SCHOOL 1342
HIROO JAPANESE CENTER 1162
VANTAN LANGUAGE SCHOOL 1104
ASIA-AFRICA LINGUISTIC INSTITUTE 1217
AKAMONKAI JAPANESE LANGUAGE SCHOOL (AKAMONKAI I.L.A.) 1177
INTERNATIONAL EDUCATION CULTURE CENTER 1129
AKAMONKAI JAPANESE LANGUAGE SCHOOL, NIPPORI COLLEGE 1286
DYNAMIC BUSINESS COLLEGE 1418
UJS LANGUAGE INSTITUTE 1123
AOYAMA INTERNATIONAL EDUCATION INSTITUTE JAPANESE LANGUAGE CENTER 1267
EDO CULTURAL CENTER 1243
THE KAZANKAI FOUNDATION THE TOA LANGUAGE INSTITUTE 1063
TOKYO JAPANESE LANGUAGE CENTER 1239
TOKYO GALAXY JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 1136
TOKYO SHIBAURA INSTITUTE OF FOREIGN LANGUAGES 1094
TOKYO JE LANGUAGE SCHOOL 1127
TOKYO YMCA JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE 1103
KINOSHITA CAMPUS JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 1450
SHURIN COLLEGE OF FOREIGN LANGUAGES 1264
YIEA TOKYO ACADEMY 1161
TOKYO LANGUAGE EDUCATION ACADEMY 1088
TOKYO MASUDA JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 1163
TOKYO BAY SIDE JAPANESE SCHOOL 1136
EASTERN (TOHO) INTERNATIONAL COLLEGE 1279
TOYO LANGUAGE SCHOOL 1294
JISHUGAKKAN JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE 1434
JOTO JAPANESE SCHOOL 1219
SUN-A INTERNATIONAL ACADEMY 1083
TOKYO INSTITUTE OF JAPANESE 1103
HANA INTERNATIONAL ACADEMY 1269
YMCA TOKYO JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 1147