Hotline

Hotline
012.25.131313
 
ĐT Cố Định
( 8:00 - 22:00 )
04.7303.1313

Trung tâm ngoại ngữ

Trung tâm tiếng Nhật S3 Education

Giáo viên Nhật giảng dạy chính, tặng máy tính bảng khi đăng ký học, chuyên đào tạo cho du học sinh ôn luyện thi Top-J, Nat-Test với tỷ lệ đỗ lên đến 90% .Luyện kỹ năng giao tiếp thực tế giúp du học sinh dễ dàng tìm kiếm việc làm tại Nhật Bản. LH: 04.7303.1313

Login Form

Báo chí nói về chúng tôi

Thông tin liên lạc - Bản đồ

Hotline: 012.25.131313

Địa chỉ:  72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội


Khuyến mại đặc biệt:

  • Miễn phí dịch thuật hồ sơ bao gồm 8 loại giấy tờ, giúp quý khách tiết kiệm từ 1 đến 2 triệu VNĐ tiền phí dịch thuật.

Hotline chuyên hỗ trợ liên quan đến hồ sơ du học và cách tăng tỷ lệ xin Visa:

012.25.131313

 

Display # 
Title Hits
EVERGREEN LANGUAGE SCHOOL 1324
TOKYO IKUEI JAPANESE SCHOOL 1346
NEWGLOBAL LANGUAGE SCHOOL 1278
GREGG INTERNATIONAL COLLEGE JAPANESE LANGUAGE SEMINAR 1201
SHURIN JAPANESE SCHOOL 1287
SHINPO INTERNATIONAL INSTITUTE 1202
MANABI JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE TOKYO 1348
JAPANESE LANGUAGE SCHOOL OF THE TOKYO FOREIGN LANGUAGE ACADEMY(TGN) 1209
SYSTEM TOYO GAIGO 1271
JAPANESE LANGUAGE SCHOOL AFFILIATED WITH CHUO COLLEGE OF TECHNOLOGY 1198
SYUTOKU JAPANESE EDUCATION ACADEMY 1247
ATI TOKYO JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 1369
JET ACADEMY 1204
ASIA FELLOWSHIP SOCIETY FOREIGN LANGUAGE SCHOOL 1247
JAPAN COLLEGE OF FOREIGN LANGUAGES JAPANESE LANGUAGE DIVISION 1195
TÔEI INSTITUTE OF JAPANESE LANGUAGE 1172
AN LANGUAGE SCHOOL 1301
SUNSHINE COLLEGE 1242
MEROS JAPANESE ACADEMY 1203
MEROS LANGUAGE SCHOOL 1243
INTERNATIONAL ACADEMY JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE 1144
TOKYO INSTITUTE OF LANGUAGE, JAPANESE LANGUAGE CENTER 1235
INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS 1356
INTERNATIONAL CONVERSATION ACADEMY 1258
CHIYODA INTERNATIONAL LANGUAGE ACADEMY KOMAGOME 1493
JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE, ASIAN STUDENTS CULTURAL ASSOCIATION 1200
KYORITSU FOUNDATION JAPANESE LANGUAGE ACADEMY 1199
WAEN EDUCATION INSTITUTE 1641
THE INSTITUTE OF JAPANESE-CHINESE STUDIES 1155
TOKYO HIRATA JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 1636
NEW JAPAN ACADEMY 1527
KICHIJOJI LANGUAGE SCHOOL 1255
FUJI INTERNATIONAL LANGUAGE INSTITUTE ITABASHI 1233
URAWA INTERNATIONAL SCHOOL TOKYO CAMPUS 1216
SCHOOL JURIDICAL PERSON DAIJOU, SHUKUTOKU GAKUEN SHUKUTOKU JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 1111
AN LANGUAGE SCHOOL NARIMASU 1358
KOKUSHO JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 1175
TOKYO INTERNATIONAL EXCHANGE SCHOOL 1291
GAKUHOU JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE 1228
TOKYO WEST INTERNATIONAL EDUCATION ACADEMY 1323
TOKYO NAKANO LANGUAGE SCHOOL 1441
INTERNATIONAL CULTURE SCHOOL OF FOREIGN LANGUAGE 1218
TOKYO JAPANESE LANGUAGE & CULTURE COLLEGE 1175
EAST WEST JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE 1232
TCC JAPANESE INSTITUTE 1143
WESTCOAST LANGUAGE SCHOOL 1151
TOKYO COLLEGE OF EDUCATION ・ TAMAGAWA SCHOOL 1114
JAPANESE LANGUAGE SCHOOL AFFILIATED WITH TOKYO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 1128
TOKYO INTERNATIONAL BUSINESS COLLEGE JAPANESE LANGUAGE DEPARTMENT 1230
WASEDA BUNKAKAN JAPANESE COURSE 1324
LIC KOKUSAI GAKUIN 1208
TOKYO INTERNATIONAL ASAHI INSTITUTE 1199
INTERCULTURAL INSTITUTE OF JAPAN 1210
TOKYO INTERNATIONAL CULTURE EDUCATION INSTITUTE 1185
THE CULTURAL DEPARTMENT OF TAMAGAWA INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL 1124
TAMAGAWA INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL 1248
TOKYO INTERNATIONAL LANGUAGE ACADEMY 1204
TOKYO RIVERSIDE SCHOOL 1227
TOKYO JOHOKU JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 1423
OHARA JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 1168
KOKUSAI GAIGO GAKUIN 1300
KUDAN INSTITUTE OF JAPANESE LANGUAGE AND CULTURE 1230
TEC INSTITUTE OF JAPANESE LANGUAGE 1521
TOKYO HINOKI FOREIGN LANGUAGE SCHOOL 1181
WAYO JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 1211
GENDAI LANGUAGE SCHOOL 1163
TOKYO NOAH LANGUAGE SCHOOL 1615
TOKYO SANRITSU ACADEMY 1224
SHINWA FOREIGN LANGUAGES ACADEMY 1619
ACADEMY OF LANGUAGE ARTS 1223
MITSUMINE CAREER ACADEMY JAPANESE LANGUAGE COURSE 1185
TOKYO JAPANESE LANGUAGE EDUCATION CENTER JAPAN STUDENT SERVICES ORGANIZATION 1145
TOKYO WORLD LANGUAGE ACADEMY 1362
FUJI INTERNATIONAL LANGUAGE INSTITUTE 1246
YOHAN WASEDA FOREIGN LANGUAGE SCHOOL 1432
MIDREAM SCHOOL OF JAPANESE LANGUAGE 1278
SAMU LANGUAGE SCHOOL 1276
TOKYO INTERNATIONAL ACADEMY SHINJUKU CAMPUS 1160
ELITE JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 1243
SHINJUKU INTERNATIONAL EXCHANGE SCHOOL 1252
SHINJUKU HEIWA JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 1346
SENDAGAYA JAPANESE INSTITUTE 1167
UNITAS JAPANESE LANGAGE SCHOOL TOKYO 1154
YU LANGUAGE ACADEMY 1236
KAI JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 1138
FUJI INTERNATIONAL LANGUAGE INSTITUTE WASEDA 1187
YOSHIDA INSTITUTE OF JAPANESE LANGUAGE 1201
JAPAN TOKYO INTERNATIONAL SCHOOL 1212
TOKYO FOREIGN LANGUAGE COLLEGE 1232
LABO INTERNATIONAL EXCHANGE FOUNDATION, LABO JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE 1121
HIGASHI SHINJUKU JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 1219
SHINJUKU GYOEN GAKUIN 1180
TOKYO INTERNATIONAL JAPANESE SCHOOL 1299
KCP INTERNATIONAL JAPANESE LANGUAGE SCHOOL JAPANESE LANGUAGE AND CULTURE FOR THE GLOBAL COMMUNITY 1064
KCP JAPANESE LANGUAGE SCHOOL – JAPANESE LANGUAGE FOR CROSS-CULTURAL ENRICHIMENT 1130
JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE, NICHIBEI KAIWA GAKUIN, INTERNATIONAL EDUCATION CENTER 1178
HUMAN ACADEMY JAPANESE LANGUAGE SCHOOL TOKYO CAMPUS 1322
TOKYO COSMO GAKUEN 1178
JCLI JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 1592
HOTSUMA INTERNATIONAL SCHOOL TOKYO SCHOOL 1850
WASEDA EDU JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 1243
JAPANESE LANGUAGE SCHOOL AFFILIATED WITH TOKYO INTERNATIONAL UNIVERSITY 1194
TOSHIN LANGUAGE SCHOOL 1410
MANABI JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE, SHINJUKU 1198
SHINJUKU JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE 1132
ISI LANGUAGE SCHOOL 1271
WASEDA FOREIGN LANGUAGE COLLEGE 1212
WASEDA KEIFUKU LANGUAGE ACADEMY 1152
SENDAGAYA JAPANESE SCHOOL 1147
INTERNATIONAL STUDY INSTITUTE TOKYO 1161
AOYAMA SCHOOL OF JAPANESE 1219
THE NAGANUMA SCHOOL TOKYO SCHOOL OF JAPANESE LANGUAGE 1247
BUNKA INSTITUTE OF LANGUAGE 1314
TOKYO KOGAKUIN JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 1202
TOKYO CENTRAL JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 1497
YAMANO JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 1264
ARC ACADEMY JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 1500
OLJ Language Academy 1374
SHIBUYA LANGUAGE SCHOOL 1364
HIROO JAPANESE CENTER 1193
VANTAN LANGUAGE SCHOOL 1128
ASIA-AFRICA LINGUISTIC INSTITUTE 1246
AKAMONKAI JAPANESE LANGUAGE SCHOOL (AKAMONKAI I.L.A.) 1204
INTERNATIONAL EDUCATION CULTURE CENTER 1156
AKAMONKAI JAPANESE LANGUAGE SCHOOL, NIPPORI COLLEGE 1314
DYNAMIC BUSINESS COLLEGE 1443
UJS LANGUAGE INSTITUTE 1146
AOYAMA INTERNATIONAL EDUCATION INSTITUTE JAPANESE LANGUAGE CENTER 1293
EDO CULTURAL CENTER 1275
THE KAZANKAI FOUNDATION THE TOA LANGUAGE INSTITUTE 1090
TOKYO JAPANESE LANGUAGE CENTER 1265
TOKYO GALAXY JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 1158
TOKYO SHIBAURA INSTITUTE OF FOREIGN LANGUAGES 1116
TOKYO JE LANGUAGE SCHOOL 1151
TOKYO YMCA JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE 1125
KINOSHITA CAMPUS JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 1473
SHURIN COLLEGE OF FOREIGN LANGUAGES 1289
YIEA TOKYO ACADEMY 1184
TOKYO LANGUAGE EDUCATION ACADEMY 1109
TOKYO MASUDA JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 1185
TOKYO BAY SIDE JAPANESE SCHOOL 1159
EASTERN (TOHO) INTERNATIONAL COLLEGE 1304
TOYO LANGUAGE SCHOOL 1316
JISHUGAKKAN JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE 1455
JOTO JAPANESE SCHOOL 1242
SUN-A INTERNATIONAL ACADEMY 1105
TOKYO INSTITUTE OF JAPANESE 1127
HANA INTERNATIONAL ACADEMY 1298
YMCA TOKYO JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 1170