Hotline

Hotline
012.25.131313
 
ĐT Cố Định
( 8:00 - 22:00 )
04.7303.1313

Trung tâm ngoại ngữ

Trung tâm tiếng Nhật S3 Education

Giáo viên Nhật giảng dạy chính, tặng máy tính bảng khi đăng ký học, chuyên đào tạo cho du học sinh ôn luyện thi Top-J, Nat-Test với tỷ lệ đỗ lên đến 90% .Luyện kỹ năng giao tiếp thực tế giúp du học sinh dễ dàng tìm kiếm việc làm tại Nhật Bản. LH: 04.7303.1313

Login Form

Báo chí nói về chúng tôi

Thông tin liên lạc - Bản đồ

Hotline: 012.25.131313

Địa chỉ:  72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội


Khuyến mại đặc biệt:

  • Miễn phí dịch thuật hồ sơ bao gồm 8 loại giấy tờ, giúp quý khách tiết kiệm từ 1 đến 2 triệu VNĐ tiền phí dịch thuật.

Hotline chuyên hỗ trợ liên quan đến hồ sơ du học và cách tăng tỷ lệ xin Visa:

012.25.131313

 

Display # 
Title Hits
EVERGREEN LANGUAGE SCHOOL 1266
TOKYO IKUEI JAPANESE SCHOOL 1295
NEWGLOBAL LANGUAGE SCHOOL 1228
GREGG INTERNATIONAL COLLEGE JAPANESE LANGUAGE SEMINAR 1139
SHURIN JAPANESE SCHOOL 1238
SHINPO INTERNATIONAL INSTITUTE 1152
MANABI JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE TOKYO 1298
JAPANESE LANGUAGE SCHOOL OF THE TOKYO FOREIGN LANGUAGE ACADEMY(TGN) 1157
SYSTEM TOYO GAIGO 1216
JAPANESE LANGUAGE SCHOOL AFFILIATED WITH CHUO COLLEGE OF TECHNOLOGY 1131
SYUTOKU JAPANESE EDUCATION ACADEMY 1187
ATI TOKYO JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 1305
JET ACADEMY 1155
ASIA FELLOWSHIP SOCIETY FOREIGN LANGUAGE SCHOOL 1189
JAPAN COLLEGE OF FOREIGN LANGUAGES JAPANESE LANGUAGE DIVISION 1137
TÔEI INSTITUTE OF JAPANESE LANGUAGE 1125
AN LANGUAGE SCHOOL 1230
SUNSHINE COLLEGE 1195
MEROS JAPANESE ACADEMY 1153
MEROS LANGUAGE SCHOOL 1189
INTERNATIONAL ACADEMY JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE 1091
TOKYO INSTITUTE OF LANGUAGE, JAPANESE LANGUAGE CENTER 1184
INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS 1295
INTERNATIONAL CONVERSATION ACADEMY 1198
CHIYODA INTERNATIONAL LANGUAGE ACADEMY KOMAGOME 1432
JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE, ASIAN STUDENTS CULTURAL ASSOCIATION 1148
KYORITSU FOUNDATION JAPANESE LANGUAGE ACADEMY 1150
WAEN EDUCATION INSTITUTE 1591
THE INSTITUTE OF JAPANESE-CHINESE STUDIES 1106
TOKYO HIRATA JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 1587
NEW JAPAN ACADEMY 1479
KICHIJOJI LANGUAGE SCHOOL 1207
FUJI INTERNATIONAL LANGUAGE INSTITUTE ITABASHI 1173
URAWA INTERNATIONAL SCHOOL TOKYO CAMPUS 1166
SCHOOL JURIDICAL PERSON DAIJOU, SHUKUTOKU GAKUEN SHUKUTOKU JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 1065
AN LANGUAGE SCHOOL NARIMASU 1305
KOKUSHO JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 1125
TOKYO INTERNATIONAL EXCHANGE SCHOOL 1242
GAKUHOU JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE 1174
TOKYO WEST INTERNATIONAL EDUCATION ACADEMY 1278
TOKYO NAKANO LANGUAGE SCHOOL 1387
INTERNATIONAL CULTURE SCHOOL OF FOREIGN LANGUAGE 1169
TOKYO JAPANESE LANGUAGE & CULTURE COLLEGE 1126
EAST WEST JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE 1176
TCC JAPANESE INSTITUTE 1095
WESTCOAST LANGUAGE SCHOOL 1103
TOKYO COLLEGE OF EDUCATION ・ TAMAGAWA SCHOOL 1069
JAPANESE LANGUAGE SCHOOL AFFILIATED WITH TOKYO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 1069
TOKYO INTERNATIONAL BUSINESS COLLEGE JAPANESE LANGUAGE DEPARTMENT 1181
WASEDA BUNKAKAN JAPANESE COURSE 1272
LIC KOKUSAI GAKUIN 1163
TOKYO INTERNATIONAL ASAHI INSTITUTE 1151
INTERCULTURAL INSTITUTE OF JAPAN 1152
TOKYO INTERNATIONAL CULTURE EDUCATION INSTITUTE 1135
THE CULTURAL DEPARTMENT OF TAMAGAWA INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL 1073
TAMAGAWA INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL 1199
TOKYO INTERNATIONAL LANGUAGE ACADEMY 1155
TOKYO RIVERSIDE SCHOOL 1178
TOKYO JOHOKU JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 1374
OHARA JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 1117
KOKUSAI GAIGO GAKUIN 1248
KUDAN INSTITUTE OF JAPANESE LANGUAGE AND CULTURE 1182
TEC INSTITUTE OF JAPANESE LANGUAGE 1465
TOKYO HINOKI FOREIGN LANGUAGE SCHOOL 1136
WAYO JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 1117
GENDAI LANGUAGE SCHOOL 1111
TOKYO NOAH LANGUAGE SCHOOL 1563
TOKYO SANRITSU ACADEMY 1179
SHINWA FOREIGN LANGUAGES ACADEMY 1573
ACADEMY OF LANGUAGE ARTS 1174
MITSUMINE CAREER ACADEMY JAPANESE LANGUAGE COURSE 1133
TOKYO JAPANESE LANGUAGE EDUCATION CENTER JAPAN STUDENT SERVICES ORGANIZATION 1094
TOKYO WORLD LANGUAGE ACADEMY 1317
FUJI INTERNATIONAL LANGUAGE INSTITUTE 1183
YOHAN WASEDA FOREIGN LANGUAGE SCHOOL 1384
MIDREAM SCHOOL OF JAPANESE LANGUAGE 1229
SAMU LANGUAGE SCHOOL 1225
TOKYO INTERNATIONAL ACADEMY SHINJUKU CAMPUS 1113
ELITE JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 1194
SHINJUKU INTERNATIONAL EXCHANGE SCHOOL 1205
SHINJUKU HEIWA JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 1296
SENDAGAYA JAPANESE INSTITUTE 1118
UNITAS JAPANESE LANGAGE SCHOOL TOKYO 1107
YU LANGUAGE ACADEMY 1179
KAI JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 1089
FUJI INTERNATIONAL LANGUAGE INSTITUTE WASEDA 1129
YOSHIDA INSTITUTE OF JAPANESE LANGUAGE 1152
JAPAN TOKYO INTERNATIONAL SCHOOL 1158
TOKYO FOREIGN LANGUAGE COLLEGE 1165
LABO INTERNATIONAL EXCHANGE FOUNDATION, LABO JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE 1073
HIGASHI SHINJUKU JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 1169
SHINJUKU GYOEN GAKUIN 1131
TOKYO INTERNATIONAL JAPANESE SCHOOL 1251
KCP INTERNATIONAL JAPANESE LANGUAGE SCHOOL JAPANESE LANGUAGE AND CULTURE FOR THE GLOBAL COMMUNITY 1019
KCP JAPANESE LANGUAGE SCHOOL – JAPANESE LANGUAGE FOR CROSS-CULTURAL ENRICHIMENT 1086
JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE, NICHIBEI KAIWA GAKUIN, INTERNATIONAL EDUCATION CENTER 1127
HUMAN ACADEMY JAPANESE LANGUAGE SCHOOL TOKYO CAMPUS 1268
TOKYO COSMO GAKUEN 1130
JCLI JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 1548
HOTSUMA INTERNATIONAL SCHOOL TOKYO SCHOOL 1796
WASEDA EDU JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 1198
JAPANESE LANGUAGE SCHOOL AFFILIATED WITH TOKYO INTERNATIONAL UNIVERSITY 1137
TOSHIN LANGUAGE SCHOOL 1361
MANABI JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE, SHINJUKU 1151
SHINJUKU JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE 1085
ISI LANGUAGE SCHOOL 1219
WASEDA FOREIGN LANGUAGE COLLEGE 1164
WASEDA KEIFUKU LANGUAGE ACADEMY 1107
SENDAGAYA JAPANESE SCHOOL 1099
INTERNATIONAL STUDY INSTITUTE TOKYO 1107
AOYAMA SCHOOL OF JAPANESE 1172
THE NAGANUMA SCHOOL TOKYO SCHOOL OF JAPANESE LANGUAGE 1201
BUNKA INSTITUTE OF LANGUAGE 1247
TOKYO KOGAKUIN JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 1150
TOKYO CENTRAL JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 1448
YAMANO JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 1213
ARC ACADEMY JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 1441
OLJ Language Academy 1325
SHIBUYA LANGUAGE SCHOOL 1319
HIROO JAPANESE CENTER 1136
VANTAN LANGUAGE SCHOOL 1081
ASIA-AFRICA LINGUISTIC INSTITUTE 1184
AKAMONKAI JAPANESE LANGUAGE SCHOOL (AKAMONKAI I.L.A.) 1155
INTERNATIONAL EDUCATION CULTURE CENTER 1095
AKAMONKAI JAPANESE LANGUAGE SCHOOL, NIPPORI COLLEGE 1249
DYNAMIC BUSINESS COLLEGE 1395
UJS LANGUAGE INSTITUTE 1098
AOYAMA INTERNATIONAL EDUCATION INSTITUTE JAPANESE LANGUAGE CENTER 1241
EDO CULTURAL CENTER 1215
THE KAZANKAI FOUNDATION THE TOA LANGUAGE INSTITUTE 1040
TOKYO JAPANESE LANGUAGE CENTER 1215
TOKYO GALAXY JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 1111
TOKYO SHIBAURA INSTITUTE OF FOREIGN LANGUAGES 1071
TOKYO JE LANGUAGE SCHOOL 1103
TOKYO YMCA JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE 1074
KINOSHITA CAMPUS JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 1424
SHURIN COLLEGE OF FOREIGN LANGUAGES 1238
YIEA TOKYO ACADEMY 1134
TOKYO LANGUAGE EDUCATION ACADEMY 1064
TOKYO MASUDA JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 1117
TOKYO BAY SIDE JAPANESE SCHOOL 1107
EASTERN (TOHO) INTERNATIONAL COLLEGE 1243
TOYO LANGUAGE SCHOOL 1266
JISHUGAKKAN JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE 1409
JOTO JAPANESE SCHOOL 1193
SUN-A INTERNATIONAL ACADEMY 1056
TOKYO INSTITUTE OF JAPANESE 1078
HANA INTERNATIONAL ACADEMY 1242
YMCA TOKYO JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 1124